Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]
A więc ile przykazań jest w Dekalogu?
SZEMOT (Exodus)
TORA Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
TORA Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r. Kramsztyk: 10 Przykazań
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
[10] Nie wolno ci mordować.
VII   ז
[11] Nie wolno ci cudzołożyć.
VIII   ח
[12] Nie wolno ci porywać [człowieka].
IX   ט
[13] Nie wolno ci świadczyć przeciwko twojemu bliźniemu jako fałszywy świadek.
X   י
[14] Nie wolno ci pożądać domu twojego bliźniego, nie wolno ci pożądać żony twojego bliźniego, jego sługi, jego służącej, jego wołu, jego osła ani niczego, co należydo twojego bliźniego.Dekalog wg
Szemot 20, 2-14
TORA PARDES LAUDER

REDAKCJA RABIN SACHA PECARIC
www.pardes.pl


Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
[1] Ja Jestem (Haszem), twój Bóg, który wyprowadziłem cię z ziemi egiskiej, z domu niewoli.
II   ב
[2] Nie wolno ci mieć innych bogów oprócz Mnie.
[3]
Nie wolno ci zrobić sobie figury ani żadnego obrazu tego, co jest w niebie na górze, ani tego, co jest na ziemi w dole, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią.
[4] Nie wolno ci oddawać im pokłonów
[5] i nie wolno ci im służyć, bo Ja (Haszem) twój Bóg, jestem Bogiem żądającym wyłączności, który [wymierza] karę [za] grzech ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia tym, którzy mnie nienawidzą. I wyświadczam dobro przez tysiące [pokoleń] tym, którzy Mnie kochają i przestrzegają Moich przykazań.
III   ג
[6] Nie wolno ci przysięgać na Imię (Haszem), twojego Boga, na próżno, bo Bóg nie wybaczy temu, kto przysiągł na Jego Imię na próżno.
IV   ד
[7] Pamietaj [stale] o dniu Szabatu, aby go uświęcać.
[8] Sześć dni [powszednich] możesz pracować i wykonywać wszystkie czynności, ale sobota to Szabat dla Boga, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnych zakazanych czynności ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje zwierzę, ani konwertyta, który przebywa w twoich bramach. Bo w sześć dni Bóg uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest i odpoczął w siódmym dniu. Dlatego Bóg pobłogosławił dzień Szabatu i uświęcił go.
V   ה
[9] Szanuj twojego ojca i twoją matkę, aby dni twoje były przedłużone na ziemi, którą Bóg, daje tobie.


Przykazania (hebr. micwot) w Dekalogu

Nr Werset Poz. Lista wg Archiego Randa Poz. Lista zgodna z wykazem Majmonidesa
Ex. 20:21Wiedzieć, że Bóg istnieje.1Wiedzieć, że istnieje B-g.
Ex. 20:32Nie mieć innych bogów.2Nie myśleć o innych bogach oprócz Niego.
Ex. 20:429Nie robić bożka.29Nie robić sobie idola.
Ex. 20:528Nie kłaniać się bożkom.28Nie kłaniać się bożkom.
Ex. 20:527Nie czcić bożków.27Nie czcić bożków w sposób, w jaki są czczone.
Ex. 20::7210Nie brać imienia Bożego na próżno.210Nie brać imienia B-ga na próżno.
Ex. 20:891Uświęcać dzień [Szabatu] przez błogosławienie wina i zapalanie świecy kończącej [ten dzień].91Uświęcić dzień [Szabatu] poprzez Kidusz i Hawdalę
Ex. 20:1088Nie wykonywać zabronionych prac siódmego dnia.88Nie wykonywać zakazanych prac siódmego dnia.
Ex. 20:12584Szanować swojego ojca i matkę.584Szanować ojca i matkę.
Ex. 20:13482Nie mordować.482Nie mordować.
Ex. 20:13Brak na liścieNie cudzołożyć*.
*) W tym temacie precyzyjniejsze jest przykazanie Tory na liście pod poz. 160. Nie mieć stosunków seksualnych z mężatką (z Lev. 18:20), które dopełnia kara śmierci za jego przekroczenie dla obu grzeszących ( z Lev. 20:10) w postaci uduszenia (poz. 548).
Brak na liścieNie cudzołożyć*.
*) W tym temacie precyzyjniejsze jest przykazanie Tory na liście pod poz. 160. Nie utrzymywać stosunków z zamężną kobietą (z Lev. 18:20), które dopełnia kara śmierci za jego przekroczenie dla obu grzeszących ( z Lev. 20:10) w postaci uduszenia (poz. 548).
Ex. 20:13473Nie porywać [człowieka]*.
*) Przykazanie "Nie kradnij" znjaduje się w Lev. 19:11 (poz. 467). Kradzież człowieka zagrożona jest karą śmierci.
473473. Nie porywać [człowieka]*.
*) Przykazanie "Nie kradnij" znjaduje się w Lev. 19:11 (poz. 467). Kradzież człowieka zagrożona jest karą śmierci.
Ex. 20:13576Nie składać fałszywych zeznań.576Nie składać fałszywych świadectw.
Ex. 20:14476Nie pożądać i nie planować nabycia cudzej własności.476476. Nie pożądać i nie planować zdobywania cudzej własności

 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software