width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie będziesz zabijał.
VII   ז
Nie będziesz cudzołożył.
VIII   ח
Nie będziesz kradł.
IX   ט
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twojemu fałszywego świadectwa.
X   י
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twojego. Ani pożądaj żony jego, ani sługi, ani służebnice, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, które są jego.


Dekalog biblijny
wg 2 Mojżeszowa Kapitulum 20, 2-14
Biblia Leopolity, z roku 1561
to piewszy drukowany przekład całej Biblii wykonany z Wulgaty.

Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Ja jestem Pan, Bóg twój, ten, którym cię wywiódł z ziemie egiptskiej, z domu niewolej.
II   ב
Nie będziesz miał bogów inych prócz Mnie. Nie czyń sobie obrazu rzezanego ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są wzgórę na niebie i które na ziemi nisko ani tych, które są w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani podciwości wyrządzał; bom Ja jest Pan, Bóg twój mocny, zawisny w miłości, mszcząc się nieprawości ojcowskich w syniech do trzeciego i do czwartego pokolenia tych, którzy Mię nienawidzą; A czyniąc miłosierdzie nad tysiącmi tych, którzy Mię miłują i strzegą przykazania mego.
III   ג
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twojego, nadaremno; abowiem nie będzie u Pana bez winy ten, który by wziął nadaremno imię Pana, Boga swego.
IV   ד
Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni będziesz robił i sprawiał wszystkie potrzeby twoje, Ale siódmego dnia sobota Pana, Boga twojego, jest. Nie będziesz czynił żadnego uczynku weń ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydło twoje i gość, który jest w domu twoim. Abowiem w sześci dniach stworzył Bóg niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczynął. Przeto błogosławił Pan dzień sobotni i poświęcił go.
V   ה
Czci ojca twego i matkę twoję, abyś długo był żyw na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software