width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie będziesz zabijał.
VII   ז
Nie będziesz cudzołożył.
VIII   ח
Kradzej też nie czyń.
IX   ט
Ani też mów przeciwko bliźniemu swemu fałecznego świadectwa.
X   י
Nie pożądaj żony bliźniego twojego ani domu, ani rolej, ani sługi, ani służebnice, ani wołu, ani osła, ani rzeczy wszystkich, które są jego.


Dekalog biblijny
wg 5 Mojżeszowa Kapitulum 5, 6-21
Biblia Leopolity, z roku 1561
to piewszy drukowany przekład całej Biblii wykonany z Wulgaty.Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie egiptskiej, z domu niewolstwa.
II   ב
Nie będziesz miał bogów inych przed oblicznością moją. Nie udziałasz sobie obrazu rytego ani podobieństwa wszystkich tych rzeczy, które są na niebie wzgórę i które na ziemi są nisko ani tych, które są w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im czci dawał ani ich chwalił; bom Ja jest Pan, Bóg twój, Bóg zawisny w miłości, mszcząc się nieprawości ojcowskich w syniech w trzeciem i w czwartym pokoleniu tych, którzy Mnie nienawidzą; A czyniąc miłosierdzie nad tysiącmi tych, którzy Mię miłują i strzegą przykazania mego.
III   ג
Nie będziesz używał daremnie imienia Pana, Boga twego, bo pomsty Bożej nie ujdzie, który na marne a niepotrzebne rzeczy imienia jego używa a bierze je.
IV   ד
Polnie strzeż dnia sobotnego, abyś go święcił, tak jakoć przykazał Pan, Bóg twój. Przez sześć dni będziesz robił i wykonasz wszystkie roboty i sprawy twoje, Ale siódmy dzień sobotni jest, to jest odpoczynienie Pana, Boga twojego. Żadnej roboty abo sprawy nie będziesz weń czynił ty i syn twój, i córka twoja, służebnik twój i służebnica twoja ani wół, ani osieł, ani żadne bydlę twoje i gość, który jest w domu twoim, aby służebnik twój i służebnica twoja odpoczynęli, jako i ty. Pamiętając na to, żeś też był służebnikiem w Egiptcie, a wywiódł cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i w ramieniu wyciągnionem; a przetoć przykazał, abyś święcił dzień sobotni.
V   ה
Czci ojca twego i matkę twoję, jakoć przykazał Pan, Bóg twój, abyś długo żyw był a miał się dobrze na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software