width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie zabijaj;
VII   ז
i nie łam małżeńskiej wiary;
VIII   ח
i nie kradnij;
IX   ט
i nie dawaj przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego!
X   י
I nie pożądaj żony bliźniego twojego, ani pragnij domu bliźniego twego, pola jego, ani sługi jego, albo służebnicy jego, wołu albo osła jego, ani niczego co do bliźniego twego należy!Dekalog wg
Dewarim 5, 6-21
"TORA Izaaka Cylkowa"

- wydanie przedwojenne
Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Jam Wiekuisty, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Micraim, z domu niewoli.
II   ב
Nie będziesz miał bogów innych przed obliczem Mojem! Nie uczynisz sobie rzeźby, żadnej podobizny tego, co na niebie wysoko, i co na ziemi nisko, albo co w wodzie poniżej ziemi! Nie będziesz się im korzył, ani służył im, - gdyż Ja Wiekuisty, Bóg twój, Bóg żarliwy, pomny winy ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia nienawidzących Mnie, - A świadczący miłosierdzie tysiącznemu pokoleniu miłujących Mnie, i przestrzegających przykazań Moich!
III   ג
Nie wzywaj imienia Wiekuistego Boga twojego do fałszu; gdyż nie przepuści Wiekuisty temu, który wzywa imienia jego do fałszu!
IV   ד
Przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jako rozkazał Ci Wiekuisty, Bóg twój! Sześć dni pracuj, i wykonywaj wszelaką robotę twoję; Ale dzień siódmy - Sabat Wiekuistemu, Bogu twojemu, - nie czyń żadnej roboty, ani ty, ani syn twój ani córka twoja, ani wół, ani osieł twój, ani żadne bydlę twoje, ani obcy, który w bramach twoich, aby wypoczął sługa twój, i służebnica twoja, jako i ty. A pamiętaj, żeś niewolnikiem był w ziemi Micraimm i wywiódł cię Wiekuisty, Bóg twój, ztamtąd ręką przemożną, i ramieniem wyciągniętem, a przeto przekazał ci Wiekuisty, Bóg twój obchodzić dzień Sobotni!
V   ה
Czcij ojca twego i matkę twoję, jako przykazał ci Wiekuisty, Bóg twój, aby się przedłużyły dni twoje, i aby ci dobrze było na ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie!
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software