width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie zabijesz.
VII   ז
Nie będziesz cudzołożyć.
VIII   ח
Nie będziesz też kraść.
IX   ט
Ani rzeczesz na bliźniego twego świadectwa fałszywego.
X   י
Nie bedziesz też pożądać żony bliźniego tweo, pola iego, byka iego, y osła yego, y wszego co bliźniego twego.

Dekalog wg
Biblii Nieświeskiej, 5 Mojżeszowa 5, 6-21
Przepisane z oryginału Biblii w tłumaczeniu Szymona Budnego z roku 1572.
Wydanie owo jest nazywane Biblią Nieświeską - wydruk w Nieżwieżu i prawdopodobnie w Zasławiu (w przedmowie pisano o Zasławiu lub Zasłaniu Litewskim).


Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Jam stał między Jehową a między wami onego czasu abym wam opowiedział rzecz Jehowy boście sie wy bali od oblicza ognia i nie wstawiliście na górę mówiąc: Jam Jehowa Bog twoy którym cie wyprowadził z ziemie Micraimskiey z dou niewoli
II   ב
Nie będziesz mieć Bogów cudzych przedemną. Nie uczynisz sobie bałwana żadnego podobieństwa, które na niebiesiech zwierzchu y które na ziemi ze spodu, y które w wodach pod ziemią nie będziesz się im kłaniać, ani służyć, Bom ia Jehowa Bog twoy, Bog gniewliwy, nawiedzając nieprawość oycow na syniech, y na trzecich, y na czwartych nienawidzących mnie. A czynią miłosierdzie tysiącom miłującym mie y chowaiącym przykazania moie.
III   ג
Nie wezwiesz imienia Jehowy Boga tweo (ku) próżności. Bo niepuści nieskarawszy Jehowa (tego) kto weźmie imię iego (ku) próżności.
IV   ד
Strzeż dnia sobotniego święcić iy, takoć rozkazał Jehowa Bog twoy. Sześć dni robić bedziesz i uczynisz wszytki sprawy twe. Lecz dzień siódmy sobotą Jehowy Boga twego, nie uczynisz żadnej sprawy: ty i syn twoy i córka twoia, y niewolnik twoy, y niewolnica twoya, y byk twoy y osieł twoy y każde bydle twe. Y przychodzień twoy, który w bronach twoich, aby odpoczywał niewolnik twoy y niewolnica twoia iako y ty. A pomnij żeś też niewolnikiem był w ziemi Micraimskiey, a wywiódł cię Jehowa Bog twoy stamtąd ręką mocną y ramieniem wyciągnionym y dlatego rozkazłci Jehowa Bog twoy czynić dzień sobotny.
V   ה
Czci oyca twego y matke twoie takoć rozkazał Jehowa Bog twoy, aby przedłużyły dni twoie y aby tobie dobrze na ziemi, którą Jehowa Bog twoy daie tobie.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software