width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie będziesz zabijał.
VII   ז
Ani będziesz cudzołożył.
VIII   ח
I kradzieży nie będziesz czynił.
IX   ט
Ani będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu fałszywego świadectwa.
X   י
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ni domu, ni roli, ni sługi, ni służebnic, ni wołu, ni osła, i wszystkich rzeczy, które jego są.Dekalog biblijny,
Deuteronomium 5, 6-21
w/g Biblii ks. D. Jakuba Wujka
Dosłowny przedruk z autentycznej edycji krakowskiej z r. 1599.

Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Ja Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
II   ב
Nie będziesz miał bogów cudzych przed oczyma mymi. Nie uczynisz sobie ryciny, ani podobieństwa, wszystkich rzeczy, które są na niebie wysoko, i na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył; bo ja jestem Pan, Bóg twój. Bóg zazdrosny, oddający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tym, którzy mnie nienawidzą: A czyniący miłosierdze na wiele tysięcy, miłującym mnie i strzegącym przykazań moich.
III   ג
Nie będziesz używał imienia Pana, Boga twego, na daremno; bo nie ujdzie karania, który by na próżną rzecz wziął imię jego.
IV   ד
Zachowaj dzien Sobotni, abyś go święcił, jako przykazał Pan, Bóg twój. Sześć dni robić będziesz, i uczynisz wszystkie roboty twoje: Siódmy dzien jest Sabbath, to jest, odpocznienie Pana, Boga twego: nie będziesz weń czynił żadnej roboty, ty, i syn twój i córka, służebnik i służebnica, i wół i osioł, i każde bydle twoje, i gość, który jest między bramami twoimi: aby odpoczął służebnik i służebica twoja, jako i ty. Pamietaj, żeś i sam służył w Egipcie, i wywiódł cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym: i przeto ci przykazał, abyś zachował dzień Sobotni.
V   ה
Czcij ojca twego, i matkę, jako Ci przykazał Pan, Bóg twój, abyś żył przez długi czas, i żeby ci się dobrze wiodło na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software