width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie będziesz zabijał.
VII   ז
Nie będziesz cudzołożył.
VIII   ח
Nie będziesz kradł.
IX   ט
Nie będziesz świadczył fałszywie przeciw bliźniemu twojemu.
X   י
Nie pożądaj domu bliźniego twego, ani pożądaj żony jego, ani sługi, ani dziewki, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy jego.


Dekalog biblijny,
2 Księga Mojżeszowa, Kapituła 20, 2-17
w/g Biblii Brzeskiej z 1563r.

Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie egiptskiej, z domu niewolej.
II   ב
Nie będziesz miał inych bogów przede mną. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych co są w zgórę na niebie, ani na ziemi nisko, ani w wodach pod ziemią. Nie kłaniaj się im, ani im służ, abowiemem ja jest Pan, Bóg twój, zawistny miłośnik, a karząc nieprawość ojcowską w syniech do trzeciego i do czwartego pokolenia tych, co mię nienawidzą. Czyniąc też miłosierdzie aż do tysiącnego pokolenia nad tymi, co mię miłują i strzegą rozkazania mego.
III   ג
Nie bierz imienia Pana, Boga twego, nadaremno, bo się Pan mścić będzie na tem, który imię jego nadaremno bierze.
IV   ד
Pamiętaj dzień odpoczynienia święcić. Przez sześć dni robić będziesz i wykończysz twą robotę wszytkę. Ale siódmy dzień jest odpoczynieniem Pana, Boga twego, żadnej roboty nie poczniesz weń, ani syn twój, ani córka, ani sługa, ani służebnica, ani bydlę, ani gość, który jest w domu twojem. Bo w sześci dnioch stworzył Pan niebo i ziemię, morze i co w nich jest, a dnia siódmego odpoczynął, a dlategoż błogosławił Pan dzień odpoczynienia i poświęcił ji.
V   ה
Czci ojca twego i matkę twoję, aby dni twoje przedłużone były na ziemi, którą daje Pan, Bóg twój, tobie.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software