width=
Dekalog, czyli: dziesięć słów (wypowiedzi Boga).
gr. δεκαλογος [δεκα + λογος (deka + logos)]SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

DEWARIM (Deuteronomium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity

Inne tłumaczenia (123 przekłady w 23 językach, w tym 30 polskich)

CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach
VI   ו
Nie zabijesz.
VII   ז
Nie cudzołóż.
VIII   ח
Nie czyń kradzieża.
IX   ט
Nie będziesz mówić przeciw twemu bliżnemu krzywego świadectwa.
X   י
Nie żądaj domu bliżnego twego ani będziesz żądać żony jego, ani sługi, ani służebnice, ani wołu, ani osła, ani wszego, co jego jest.


Dekalog biblijny
2 Mojżeszowa, Kapitulum 20, 2-14
Biblia Królowej Zofii powstawała w latach 1453-1455 na zlecenie żony Władysława Jagiełły, Zofii Holszańskiej, zwana też Biblią Szaroszpatacką od miejscowości Sárospatak na Węgrzech, gdzie znajdował się ten zabytek do roku 1939.
Tłumaczenia nie ukończono.


Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
I   א
Jać jesm Pan, Bóg twój, który jesm wywiódł cię z ziemie ejipskiej z domu służby
II   ב
Nie będziesz mieć bogów cudzych przede Mną. Nie uczynisz sobie obrazu rytego, ani każdego podobieństwa, które jest w niebie z wirzchu, a co jest na ziemi na dole, ani tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się jim kłaniać ani jich czcić, Boć Ja jesm Pan, Bóg twój, mocny mściciel, nawiedzający otców nieprawości na syny, na trzecie i na czwarte pokolenie jich, którzy nienawidzieli są Mnie. A czynię miłosierdzie nad tysiącmy tych, którzy miłują Mię a strzegą przykazania mego.
III   ג
Nie weźmiesz na darmo jimienia Pana, Boga twego, na darmo, bo nie będzie mieć jego Bóg niewinnego, który przyjął jimię Pana, Boga swego, na darmo.
IV   ד
Pomni aby dzień sobotni święcił. Sześć dniów będziesz robić, a będziesz dzieliał wszytka działa. Alie siódmy dzień sobota Pana Boga jest. Nie będziesz w niem czynić swego działa ty i syn twój, i córa twa, sługa twój i służebnica twoja, dobydcię twe i przychodzień, który jest w wrociech twych. Bo w sześci dniech uczynił Bóg niebo i ziemię, morze i wszyćko, coż w nich jest i odpoczynął jest w dzień siódmy. I przeto pożegnał jest Pan dniowi sobotnemu i poświącił jest ji.
V   ה
Czci otca swego i matkę swą, aby był długiego wieku na ziemi, którą Pan Bóg da tobie.
 © 2oo1 - 2o22  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software